Brugsanvisning

Grunddata

Lav en flad fil med styreinstruktioner til programmet. Brug evt. filerne båndplan HF.txt eller Båndplan VHF.txt som grundlag.

Her et udsnit af filen:

Modes

Hvor

Punkt Beskrivelse
båndtekst

  Angiver den valgfri tekst der skal stå foran hvert bånd. Eks: '80m'.

nedre frekvens

Angiver den nederste frekvens i båndplanen. Ved 80m 3500 kHz.

øvre frekvens

Angiver den øverste frekvens i båndplanen. Ved 80m 3800kHz.

skalastart Startfrekvens for skalaen. Vil ofte være det samme som nedre frekvens.
skalabredde Skalaens relative bredde. Ved 80m 500kHz for hele sidebredden.
markeringsinterval Ønsket interval for markeringspinde på skalaen. Ved 80m f.eks. 100kHz.
mode Navnet på den mode der defineres.
fra frekvens Frekvensen hvorfra moden gælder. Hvis der ikke angives tilfrekvens vises en pil for moden i stedet for en streg.
til frekvens Frekvensen hvortil moden gælder. Læg mærke til at der skal være en bindestreg mellem fra- og til-frekvens. Tilfrekvens kan udelades.

Ved udskrift af båndplanen:

Navnet på filen (Båndplan HF) bruges som overskrift på udskriften af båndplanen.

Under Filer | Udskrift kan man vælge liggende eller stående udskrift.